Komanda un klients

Mydo komanda

Komandaveidojas, apvienojoties visiem dalībniekiem saistībā ar uzņēmuma saistīto darbu.Tai ir savstarpējas ietekmes mijiedarbība uzvedībā, psiholoģiski apzinās citu locekļu esamību, un tai ir savstarpējas piederības sajūta un darba gars.Mērķis ir sasniegt uzņēmuma vispārējos panākumus.

Vadītājiir korporatīvās kultūras izplatītāji, sistēmu izpildītāji, komandas uzdevumu plānotāji un lēmumu pieņēmēji, komandas pienākumu nesēji, komunikatori un tilti starp komandu un uzņēmuma augstāko vadību un komandas veselības atmosfēras veicinātāji un koordinatori.

Komunikācijavar izpausties dažādās formās.Vadītāji var savlaicīgi panākt iekšējo institūciju harmoniju, izmantojot atsevišķas sanāksmes vai individuālu apmaiņu.Komunikācija jāveic ne tikai iekšēji, bet arī horizontāli jāsazinās ar ārējām tieši saistītām komandām, lai veicinātu harmoniju ar ārējām institūcijām.Laba komunikācija var ciešāk savienot komandas locekļus un ir komandas veidošanas harmonijas pamats.

Komandair kā zvejas tīkls.Katram režģim ir atšķirīga loma savā pozīcijā.Vairāku acu esamību nevar ignorēt, jo viens acs var zvejot.Komandas dalībnieki ir režģi pa vienam, un katram dalībniekam ir sava pozīcija. Komandas dalībnieki ir režģi pa vienam, un katram dalībniekam ir sava pozīcija.Augstas veiktspējas komandai vajadzētu būt vienotam veselumam ar pilnīgu saliedētību, savstarpēju uzticēšanos un locekļu sadarbību.Lai dotu labāku spēli komandas inteliģencei un inteliģencei un sasniegtu komandas efektivitāti.Vēl viens kohēzijas piemērs — jūs atklāsiet, ka varat viegli salauzt irbulīšu pāri.Bet, ja saliek kopā desmit irbulīšu pārus, tos nevar salauzt.Ar šādu saliedētību komanda būs neuzvarama komanda, tā var pārvarēt jebkuras grūtības.

Attiecības ar Klientiem

Attiecibasstarp klientiem un uzņēmumu ir sadarbības attiecības ar savstarpēju veicināšanu, savstarpēju labumu un abpusēji izdevīgiem rezultātiem.Jo īpaši sadarbība ar kvalitatīviem lielākajiem klientiem var ne tikai uzlabot mūsu pakalpojumu izpratni, uzlabot mūsu vadības līmeni, uzlabot mūsu pakalpojumu sistēmu, bet arī nest mums bagātīgu peļņu.

Kam ir aievērojami sastindzisKlientu skaits ir uzņēmumu izdzīvošanas un attīstības pamats.Tāpēc ir nepieciešams pastāvīgi pieskarties potenciālajiem klientiem un iegūt jaunus klientus, lai samazinātu klientu zaudējumus.Turklāt jācenšas saglabāt vecos klientus.Tā kā jauna klienta izveides izmaksas ir piecas reizes lielākas nekā vecā klienta uzturēšana, veco klientu uzturēšana var ietaupīt jaunu klientu iegūšanas izmaksas.Turklāt vecie klienti ir mazāk jutīgi pret galvenajiem apmierinātību ietekmējošiem faktoriem, piemēram, cenu, ir iecietīgāki pret dažām uzņēmumu un to produktu kļūdām.Tāpēc veco klientu uzturēšana uzņēmumiem var sniegt dažādus ieguvumus.Tāpēc mums jātiecas pēc zaudētajiem klientiem.No vienas puses, samaziniet klientu zaudējumus, no otras puses, ļaujiet zaudētajiem klientiem atkal kļūt par uzņēmuma klientiem.

Lai pagarinātu Klientu attiecības, mēs varam uzlabot klientu attiecību dzīves cikla vidējo ilgumu, attīstot klientu lojalitāti, saglabājot vērtīgus klientus, samazinot klientu zaudējumus un novēršot attiecības, kurām nav potenciālas vērtības, attīstīt ilgtermiņa attiecības ar klientiem un saglabāt vecos klientus uz visiem laikiem.

Ja uzņēmumivēlas iegūt ilgtermiņa konkurences priekšrocības, viņiem jāuztur labas attiecības ar klientiem.Šīs nepārtrauktās labās attiecības ar klientiem pakāpeniski ir kļuvušas par uzņēmumu konkurētspējas pamatelementu.Nostiprinot attiecības ar klientiem, uzņēmumiem jāpievērš uzmanība ne tikai attiecību materiālajiem faktoriem, bet arī jāņem vērā vēl viena attiecību iezīme.Tas ir, klientu jūtas un citi nemateriālie emocionālie faktori.Radīt jaunus klientus, uzturēt vecos klientus, uzlabot klientu apmierinātību un lojalitāti, lai uzlabotu klientu vērtību un peļņu.